Menu

Terrace Road Primary School

Home Page

Terrace Road Primary School

Home Page

Welsh

A good starting place for basic welsh phrases and objects!

Lliwiau'r Enfys

DescriptionI ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr cane...

Mr Hapus

Trefnwyd, perfformiwyd a chynhyrchwyd gan John Grindell http://www.facebook.com/stiwdiojg http://twitter.com/stiwdiojg

Mrs Stanhope dw i. Practise being a character and telling each other who you are!

Terrace Road Primary School Swansea
Top